Utbildningsdag Iseråsskolan 17/8

Fredag den 17 augusti har vi en utbildningsdag på Iseråsskolan, vilket innebär att vi har begränsat öppethållande. Vi kommer endast ha skolbarnomsorg för de barn som har anmält sig. Om ni behöver detta skicka ett mail till katharina.westerlund@kungsbacka.se.