Barn- och elevhälsa

Arbete med barn- och elevhälsa är en del av förskolan och skolans lärandeuppdrag. Alla som arbetar i förskola och skola ansvarar för att barn och elever trivs, mår bra och är trygga.

Elevhälsoteam på Iseråsskolan

På Iseråsskolan finns ett elevhälsoteam som tillsammans handleder och stödjer den pedagogiska verksamheten. I elevhälsoteamet ingår skolsköterska, psykolog, kurator och specialpedagoger. Teamet leds av rektor.

Du hittar kontaktuppgifter till elevhälsoteamet här

Trygghetsteam

På Iseråsskolan finns det ett trygghetsteam som arbetar för att förebygga kränkningar och mobbning. Teamet stöttar elever och pedagoger för att tillsammans hitta lösningar, för allas trivsel och välmående. Under årets gång gör vi olika mätningar som t ex trygghetsenkät för att kartlägga hur eleverna trivs på skolan.

Skolsköterska och skolläkare

På Iseråsskolan har vi en skolsköterska, Malin Stilling. Malin arbetar på skolan varje vecka måndag-onsdag och fredag. Vi har tillgång till skolläkare som bokas av skolsköterskan vid behov.

Via länken nedan hittar du information om hur skolsköterkan arbetar, regelbundna hälsobesök och vaccinationer.

Mer information om elevhälsa och stöd i grundskolan