Foto:Mia Moberg Foto: Mia Moberg Foto: Mia Moberg Foto: Mia Moberg

Bibliotek

Att kunna läsa och ha en god läsförståelse är mycket viktigt i dagens samhälle.

Vi vill ge våra elever en så god start som möjligt. Läsning är viktigt. I vårt bibliotek finns böcker med text av olika svårighetsgrad, från första lästräning till tonårsböcker.

Vi har ett skolbibliotek på Iseråsskolan. Alla de yngre barnen brukar gå hit tillsammans med klasserna för att låna. De äldre barnen använder biblioteket för att hitta information och för att låna.