Fritidsklubb

Iseråsskolans har en fritidsklubb. På varje fritidsklubb arbetar fritidsledare med gemensamma mål för verksamheten. På klubben är alla barn välkomna från åk 4 - åk 6.

Vi vill att alla barn varje dag ska bli sedda och bekräftade, lära sig ansvar och respekt samt känna glädje, gemenskap och trygghet. Vi vill också att barnen utvecklar sin nyfikenhet och sin lust att lära. På fritidsklubbarna arbetar vi med rekreation och lärande. I stort sätt kan barnen få välja vad de vill göra, men vi har också gemensamma aktiviteter som alla ska vara med på. Vi uppmuntra barnen att själva ta initiativ till olika aktiviteter.