Våra förbättringsområden

Iseråsskolans prioriterade mål läsåret 16/17

Mycket av vår fortbildning  har vi sedan 2013 ägnat åt vårt OUR- projekt som nu till stor del är implementerat på Iseråsskolan. I projektet har vi arbetat med:

  • Värdegrundsarbete
  • Läsande klass
  • Positiv skolstart
  • Kollegialt lärande 

Syftet är att skapa en gemensam, hållbar och utvecklande skola som vilar på en gemensam vision och aktuell forskning.

Under 2016/17 fokuserar vi även på följande förbättringsområden:

  • Extra anpassningar
  • NPF studiepaket kring olika funktionshinder.
  • Kommunikation
  • IKT med Smartboard, iPads och programmering.