Modersmål

Elever i grundskolan som har ett annat modersmål än svenska kan ansöka om mdersmålsundervisning.

Modersmålsundervisning är ett eget ämne och undervisningen följer kursplanen. Grundläggande kunskaper i språket, samt att språket dagligen används i hemmet krävs för att erbjudas undervisning. Elever som talar ett nationellt minoritetsspråk behöver inte ha grundläggande kunskaper i språket.

Elever i grundskolan kan även få hjälp på sitt modersmål 

Läs mer om modersmålsundervisning och studiehandledning