Organisation

Iseråsskolan är två skolenheter Förskoleklass - årskurs 3 och  årskurs 4 - 6

Förskoleklass - åk 3

Under hösten 2019 har vi följande organisation på Iseråsskolan

Förskoleklassen håller till i Lönnebergahuset

Årskurs 1 håller till på Körsbärsdalen.

Årskurs 2 är också på Körsbärsdalen 

Årskurs 3 är i huset Saltkråkan

Årskurs 4 - 6

Årskurs 4 håller till i Junibacken, huset till höger om Läsö.

Årskurs 5 och 6 håller till i Läsöhuset, där finns även musiksal samt slöjd och skolsköterska.

Här kan ni läsa om skolidrotten som håller till i Skeppsbrottet som guymnastiksalen på Iseråsskolan kallas och/eller på Rydet.

Expedition

Från och med december 2019 kommer expeditionen, skolsköterskan, specialpedagoger samt rektorer att hålla till i Sörgården.

Pedagogiskt område Norr

Kungsbacka kommuns kommunala skolor är indelade i tre pedagogiska områden Norr, Centrum och Söder. Varje pedagogisk enhet har en ansvarig verksamhetschef. 

Iseråsskolan ingår i pedagogogiskt område Norr. Ansvarig verksamhetschef är Tommy Korsell.