Organisation

Iseråsskolan är två skolenheter Förskoleklass - årskurs 3 och årskurs 4 - 6

Förskoleklass - åk 3

Under hösten 2020 har vi följande organisation på Iseråsskolan

  • Förskoleklassen håller till i Lönnebergahuset som flyttar till klubbens lokaler     (rött hus vid Körsbärsdalen)
  • Årskurs 1 håller till på Körsbärsdalen.
  • Årskurs 2 är också på Körsbärsdalen 
  • Årskurs 3 är i huset Saltkråkan. 

Till varje klass finns ett tillhörande fritidshem.

Årskurs 4 - 6

Årskurs 5 håller till i Junibacken, huset till höger om Läsö.

Årskurs 4  och 6 håller till i Läsöhuset, där finns även musiksal samt slöjd.

Här kan ni läsa om skolidrotten som håller till i Skeppsbrottet som gymnastiksalen på Iseråsskolan kallas och/eller på Rydet.

Expedition

Från och med december 2019 är Iseråsskolan expedition på Sörgården. Där hittar ni vår administratör, rektorer, skolsköterskan, specialpedagoger samt IKT pedagog.

Pedagogiskt område Norr

Kungsbacka kommuns kommunala skolor är indelade i tre pedagogiska områden Norr, Centrum och Söder. Varje pedagogisk enhet har en ansvarig verksamhetschef. 

Iseråsskolan ingår i pedagogogiskt område Norr. Ansvarig verksamhetschef är Tommy Korsell.