Årskurs 1

Vi är tre klasser i årskurs 1 med totalt 68 elever. Vi håller till i huset Junibacken och heter 1A, 1B och 1C. När skoldagen är slut tar fritidsverksamheten över i samma lokaler.

Under första året jobbar vi i svenska med den första läs- och- skrivinlärningen; att lära sig forma bokstäverna, läsa enkla ord och texter. I det dagliga arbetet används datorer och smartboard som hjälpmedel.

I matematik läggs mycket fokus på taluppfattning som är grunden för den vidare matematikinlärningen. Vi varvar det teoretiska med mycket praktiskt arbete.

Nytt för i år är det nationella bedömningsstödet i svenska och matematik där vi under höst- och vårterminen följer upp och utvärderar elevernas kunskaper.

Under året har vi två teman i NO och SO. På höstterminen lär vi oss mer om skogen och på vårterminen arbetar vi med samhället förr och nu.