Årskurs 6

Under årskurs 6 arbetar vi vidare i de olika ämnena. Utöver den ordinarie undervisningen kommer eleverna att spela in filmer om olika länder där engelska talas.

Samtliga elever har fått lärplattor som ett verktyg i undervisningen. Det är mycket uppskattat av både elever och pedagoger.

Arbetsområden vi arbetat med i början av terminen är bland annat, lag och rätt i samhällskunskap, astronomi i NO och muntliga presentationer i svenska.