Foto: Tanja Thurén Foto: Tanja Thurén Foto: Tanja Thurén Foto: Tanja Thurén Foto:Tanja Thurén

Förskoleklass

Hemsidan - Förskoleklass

Vi har idag 48 barn i förskoleklassen som håller till i huset Lönneberga. Barnen är indelade i två klasser, förskoleklass A och förskoleklass B. 

Vårt arbetslag består utav sex förskollärare och vi är tre i varje klass. När skoldagen är slut tar fritidsverksamheten över i samma lokaler.

Under höstterminen lägger vi fokus på att lära känna varandra så att alla känner sig trygga och välkomna till skolans värld.

I början på terminen har vi mycket "Lära känna varandra aktiviteter" och samarbetsövningar både inom och utomhus. 

Successivt introducerar vi med hjälp av Trulle och Trulsa in barnen i språkmedvetenhetens värld med Bornholms modellen - att man i förskoleklassen med lekens form tränar och utvecklar barnens språkliga medvetenhet. Varje vecka presenteras även en bokstav som vi arbetar med på olika sätt t. ex. med hjälp av datorn, konkret material- man spårar med fingret i mjuk sand eller sandpappersbokstäver m.m. Matematik lär barnen sig genom veckans siffra och att arbeta med konkret material. Både i svenskan och i matematiken har barnen även arbetsböcker. Barnen har idrott i idrottshallen, bild, musik, vistats i skog och natur regelbundet. Vårterminen startar vi upp med att ha temat om Bondgården och som tema avslutning besöker vi en bondgård.