Idrott och hälsa

Idrott och hälsa
Fysiska aktiviteter och en hälsosam livsstil är grundläggande för människors välbefinnande. Positiva upplevelser av rörelse och friluftsliv under uppväxtåren har stor betydelse för om vi blir fysiskt aktiva senare i livet. Att ha färdigheter i och kunskaper om idrott och hälsa är en tillgång för både individen och samhället.

Ämnets syfte
Undervisningen i ämnet idrott och hälsa ska syfta till att eleverna utvecklar allsidiga rörelseförmågor och intresse för att vara fysiskt aktiva och vistas i naturen. Genom undervisningen ska eleverna få möta många olika slags aktiviteter.

Iseråsskolan

Årskurs 1-3

Eleverna i årskurs 1-3 har all sin idrott på Iseråsskolan. I dessa årskurserna är leken en stor del av undervisningen. Vi jobbar mycket med dom grundmotoriska färdigheterna så som springa, hoppa, hänga och stödja, i olika lekar och redskapsbanor. I många moment är musik en naturlig del av undervisningen. I åk 2 åker eleverna på simskola, från och med årskurs 3 åker vi och simmar en gång per termin. Eleverna introduceras också för olika Idrotter så som basket, innebandy, friidrott och orientering.

Årskurs 4-6

Eleverna i årskurs 4-6 har ett pass idrott på Iseråsskolan och ett pass på Rydet. I årskurs 4-6 jobbar vi vidare med dom grundmotoriska färdigheterna. Ett större fokus läggs nu på sammansatta grundformer i olika redskaps- och motorikbanor samt i olika lekar och spel. I många moment är musik en naturlig del av undervisningen eleverna får också jobba med rörelse till musik. En gång per termin åker vi till simhallen. Vi samtalar också om upplevelsen och effekten av olika träningsformer. Vi fortsätter att testa olika idrotter och på Rydet börjar vi även med rack och nätsporter. I årskurs 4-6 får också orienteringen en större plats i undervisningen.

Praktisk info

På idrotten förväntas eleverna ha passande kläder på lektionerna och under tidig samt sen utesäsong ha med tjockare överdrag då vi är ute även om det är lite kallt.

Eleverna förväntas även ha skor anpassade för idrottsaktivitet på lektionerna detta är främst på grund av skaderisken. Har man ej skor är det barfota som gäller inomhus då halkrisken är stor med strumpor.

Eleverna förväntas duscha efter idrottslektionerna och vi uppmanar dom till det.

Gemensamma aktiviteter där alla deltar

Åk 4-6

Åk 6 Softbollturnering vid läsårsstarten tillsammans med skolans personal

Åk 4-6 fotbollsturnering på rydet en heldag för flickor mixade lag 4-6 enn heldag för pojkar mixade lag 4-6

Åk 5-6 friidrottsdag på tingbersvallen

Kommungemensamma

Kriterier för uttagning till KM

I Kungsbacka kommun anordnar skolorna gemensamt KM i olika idrotter.

På Iseråsskolan har vi valt att delta i följande idrotter

Åk 4-6 friidrott

Åk 4 innebandy som vi och Fjordskolan arrangerar tillsammans

Åk 5 basket

Åk 6 handboll

I friidrott blir man uttagen på resultat som gör på Idrottslektionerna.samt friidrottsdagen på Tingbergsvallen. Som regel får man inte delta i mer än två-tre grenar

I lagbollspelen skickar vi lämpligt antal elever i respektive Idrott. Vi vill inte skicka för många elever då det inte är så många matcher så att varje elev får speltid. Huvudregeln under lagbollspelen är att vi inte toppar och att alla som är med spelar lika mycket.

Det kan bli så att en mkt duktig elev som har deltagit i flera olika KM får stå över vid nästa tillfälle för att ge plats åt andra elever

För att bli aktuell för en Uttagning gäller följande:

-      Att man deltar aktivt på alla idrottslektioner

-      Att man visar ett extra intresse för aktuell idrott

-      Att man kan förväntas att sköta sig och uppträda som ett föredöme när vi åker iväg och representerar Iseråsskolan på aktuell tävling

Undervisande idrottslärare tar ut lag till respektive KM

Har ni några frågor kan ni alltid höra av er till oss idrottslärare

Magnus Verdin

magnus.verdin@kungsbacka.se

Mikael Hven

mikael.hven@kungsbacka.se