Slöjd

Människan är en skapande varelse. Det vill vi ta till vara i slöjden. Vi vill visa eleverna att det är roligt att vara kreativ. Det tränar vi på genom att forma saker med hjälp av olika hantverkstekniker. Vi planerar, genomför och utvärderar. Det har man nytta av genom hela livet.

Slöjd är ett mycket gammalt ord som betyder slug. Detta försöker vi utveckla med hjälp av olika projekt. Eleverna får möta svårigheter som de kan lösa med tålamod och finurlighet. 

Mail: pernilla eriscsson@kungsbacka.se

monica.h.olsson@kungsbacka.se