Skolans fokusområden

Skolans fokusområden under 2020-2023 är jämställd utbildning och utmärkt undervisning.