Pågående projekt

Vi på Iserås, åk 3-6, deltar i FG:s satsning STL (Skriva sig till lärande). STL är ett pedagogisk förhållningssätt som ger effekter av ökat lärande, likvärdighet och språkutveckling genom att kombinera pedagogik och digital teknik. STL passar alla årskurser och alla ämnen. Under läsåret träffas vi pedagoger en gång i månaden, tillsammans med våra handledare Christina och Karin, och då har vi pedagogiska samtal kring lärande. Vi delger varandra hur vi jobbar i våra klassrum för att komma så långt som möjligt i elevernas lärande. Mellan våra träffar planerar vi aktiviteter som vi genomför med våra elever. Mer info finner ni här: http://kungsbackadelar.se/nu-drar-vi-igang-andra-aret-med-kungsbackas-egen-stl-utbildning%ef%bb%bf/