Pågående projekt

På Iseråsskolan har årskurs 3 - 6 ett pågående projekt som heter Skriva sig Till Lärande - förkortningen heter STL.