Traditioner

Iseråsskolan är en skola med många traditioner. Här nedan ser ni allt som kan hända under ett år. Händerna ni se på bilden är från uppstarten hösten 2018. Varje klass fick göra ett gemensamt arbete kring detta. De sitter utanför musiksalen på Iseråsskolan.

Iseråsskolans årshjul

 • Skolstartsdagen

  Gemensam namnuppgift (olika utförande t.ex. ballonger, tygremsor, vimplar).
  Musik på skolgården.
  Tal av rektorer.
  Glass eller annan överraskning.

 • Första skolveckorna ”Positiv skola”

  Fotbollsturnering år 4-6 på Rydet
  Miniolympiad/aktivitetsdag år f-3
  Mårtagården år 4
  Organiserade rastaktiviteter och rastdisco

 • FN-veckan

  Arbete med mänskliga rättigheter, barnkonventionen mm.
  År 5 ansvarar för presentation på FN-samling i musiksalen.

 • Luciafirande

  År 5 ansvarar för luciatåg i musiksalen 

 • Julavslutning i idrottssalen

  Dans kring granen, julhälsning från rektorerna mm 

 • Olympiska lekar v. 8 Detta sker de år vi har olympiska spel

 • Rocka sockorna 21/3

 • Earth Hour 24/3 

 • Skattjakt F - 6, ”Äggjakt” vid påsk.

 • Håll Sverige Rent - städvecka 

 • Valborgsloppet

  Gemensam uppvärmning på skolgården.
  Hela skolan springer. 

 • Aktivitetsdag

  Lekar ochaktiviteter på olika stationer. 

 • Softball-turnering år 6 maj/juni

  Årskurs 6 mot personalen

 • Skolavslutning på skolgården

           Konferencierer från år 6 (en från varje klass).
           Allsånger
           Tal av rektorerna
           År 6 tackas av med sång av personalen
           6:orna sjunger en sång.