Inflytande

Elever och föräldrar ska få vara med och påverka utvecklingen i vår skola. Genom dialog och samverkan på olika nivåer skapar vi förutsättningar för detta. Skolans elever kan påverka på klassrådet, elevråd och i skolvardagen.

Föräldrarna kan påverka genom att ta kontakt med personalen och genom att delta på föräldramöten eller föräldraråd.

Att svara på vår föräldra- och elevenkät är också ett sätt att vara med och påverka. Utvecklingssamtalen innebär möjlighet till inflytande och påverkan på det egna lärandet.