Elevråd

Elevrådet på Kapareskolan består av två representanter från varje klass. Sammanlagt 40 elever och en vuxen. Varje klass har klassråd regelbundet och klassrepresentanterna tar med sig frågor och information till elevrådet. Elevrådet träffas varannan månad.

Syftet med elevrådet är att eleverna skall känna sig delaktiga och ha inflytande i den dagliga verksamheten.

Exempel på frågor som tas upp kan vara:

  • Utemiljö & innemiljö
  • Matfrågor
  • Regler