Föräldrainflytande

Kapareskolans föräldraförening är ett samarbetsforum för föräldrar, lärare och skolledning, där avsikten är att främja samarbetet, samt trivseln.

Föräldragruppen träffas tre till fyra gånger per termin.

Här diskuteras aktuella skolärenden.

Kapareskolans Föräldraföreningsmöten

Välkomna på Kapareskolans föräldraföreningsmöte

Här får alla klassrepresentanter en uppdatering från våra rektorer om vad som händer på Kapareskolan och har möjlighet att ställa frågor och diskutera saker som angår oss med barn på Kapareskolan.

Vi ses!