Kontaktsida elevhälsoteam

Här hittar du alla kontaktuppgifter till Kapareskolans elevhälsoteam

Ingrid Schiller, rektor A-D + I
0300-83 57 01
ingrid.schiller@kungsbacka.se

Jens Alderblad, tf rektor E-H
0300-83 57 02
jens.alderblad@kungsbacka.se

Eva Ingerslev Nilsson, skolsköterska
0300-83 57 05
eva.nilsson@kungsbacka.se

Maria Larsson, psykolog
0300-83 57 42
maria.larsson@kungsbacka.se

Charlotte Strömberg, kurator
0300-83 57 04
charlotte.stromberg@kungsbacka.se

Erika Johnsson, specialpedagog
0300-83 57 27
erika.johnsson@kungsbacka.se

Johan Bernmalm, specialpedagog
0300-83 57 25 
johan.bernmalm@kungsbacka.se