Kontaktsida elevhälsoteam

Här hittar du alla kontaktuppgifter till Kapareskolans elevhälsoteam

Carl-Daniel Cregård rektor A-D + I
0300-83 57 01
carl-daniel.cregard@kungsbacka.se

Anders Svensson, rektor E-H
0300-83 57 02
anders.svensson@kungsbacka.se

Eva Ingerslev Nilsson, skolsköterska
0300-83 57 05
eva.nilsson@kungsbacka.se

Maria Larsson, psykolog
0300-83 57 42
maria.larsson@kungsbacka.se

Charlotte Strömberg, kurator
0300-83 57 04
charlotte.stromberg@kungsbacka.se

Erika Johnsson, specialpedagog
0700-818209
erika.johnsson@kungsbacka.se

Johan Bernmalm, specialpedagog
0729-953253
johan.bernmalm@kungsbacka.se

Annika Björnhall, specialpedagog
0738-621428
annika,bjornhall@kungsbacka.se

Kia Antblad, speciallärare
0738-621423
kia.antblad@kungsbacka.se