Läsårstider och skolans studiedagar


Via länken hittar du information om de gemensamma läsårstiderna för Kungsbacka kommunala skolor.

Läsårstider Kungsbacka kommunala skolor

Kaparskolan har även studiedagar tisdag den 14 april och onsdag den 20 maj.