Ett digitalt möte mellan två personer

Distansundervisning för Kapareskolans elever vecka 49 och 50

Kapareskolan i Onsala har under en period haft konstaterade fall av covid-19 i olika klasser och bland medarbetare. Skolan har därför under en period haft regelbunden kontakt med Regions Hallands smittskyddsläkare för att få stöd i bedömning av läget och behov av åtgärder.

Samtalen har resulterar i att skolan stängde och övergick till distansundervisning måndag 30 november. Stängning gäller nu till och med vecka 50. 

Skolans elever och vårdnadshavare får information och instruktioner om vad som gäller via skolans kanaler för lärande och kommunikation.  

Lunch efter anmälan

Eleverna får lunch om de anmäler att de vill ha. Det som då gäller är att eleven tar med egen matlåda som måltidspersonal fyller med lunch och lämnar tillbaka. Länk för anmälan finns i Vklass. 

Ansvarig huvudman beslutar

Enligt bestämmelser i förordning som regeringen beslutat om med anledning av
covid-19 så är det den som ansvarar för skolan i en kommun, huvudmannen, som kan besluta om övergång till distansundervisning efter rekommendation från smittskyddsläkare. Huvudmannen för Kungsbackas skolor är nämnden för Förskola & Grundskola.

Mer information om Förskola & Grundskolas arbete utifrån covid-19

Mer information 

För frågor om undervisningen kontakta rektor eller lärare.

Information om Kungsbacka kommuns och Förskola & Grundskolas arbete med anledning av covid-19 hittar du via länken.

Mer information om Förskola & Grundskolas arbete utifrån covid-19