Föräldramöte 11/9 åk 9

Välkommen till Kapareskolan på föräldramöte för årskurs 9 den 11 september klockan 18.30.

Skolledningen möter er i trappan, hälsar välkomna och guidar till rätt klassrum, där era barns klassföreståndare tar emot för ett informationsmöte. Vi rektorer kommer att befinna oss på Torget mitt i skolan, där vi finns tillgängliga för att ta emot synpunkter och svara på eventuella frågor som kan dyka upp.

Hemklassrum: 9A sal 14, 9C sal 36, 9D sal 87-Mu 9E sal 34 och 9G sal 32
 
Dagtid har vi glädjen att få träffa era barn i skolan, men just denna kväll önskar vi träffa endast er vårdnadshavare.
 
OBS! Parkeringsplatsernas antal är begränsat. Tänk på att Håkullavägen är en genomfartsväg och att utryckningsfordon ska ha möjlighet att passera även om det är mötande trafik.
 
 
Välkomna till Kapareskolan!
 
 
Ingrid Schiller rektor 7-9 A-D                  Anders Svensson rektor åk 7-9 E-H