Föräldramöte 3/9 åk7 A-D+I

Välkommen till Kapareskolan på föräldramöte för årskurs 7 klasserna A-D + I den 3 september klockan 18.00

Vi börjar kvällen med ett kort informationsmöte i skolans aula. En presentation av Kapareskolan och några tankar inför läsåret inleder vi rektorer kvällen med.
 
Efter denna gemensamma samling i aulan kommer ni att få träffa ert barns mentorer i följande salar: 7A sal 14, 7B sal 11, 7C sal 36, 7D sal 72 och 7I sal 33.
 
 
OBS! Parkeringsplatsernas antal är begränsat. Tänk på att Håkullavägen är en genomfartsväg och att utryckningsfordon ska ha möjlighet att passera även om det är mötande trafik.
 
 
Välkomna till Kapareskolan!
 
Ingrid Schiller        Anders Svensson rektor

åk 7-9 A-D+I          rektor åk 7-9 E-H