Föräldramöte 3/9 åk7 E-H

Välkommen till Kapareskolan på föräldramöte för årskurs 7 E-H den 3 september klockan 18.00.

Vi börjar kvällen med att ni får träffa ert barns mentorer i följande salar: 

7E sal 73, 7F sal 75, 7G sal 32, och 7H sal 22.
 
Därefter avslutas kvällen tillsammans med ett kort informationsmöte i skolans aula. En presentation av Kapareskolan och några tankar inför läsåret avslutar vi rektorer kvällen med.   
 
 
OBS! Parkeringsplatsernas antal är begränsat. Tänk på att Håkullavägen är en genomfartsväg och att utryckningsfordon ska ha möjlighet att passera även om det är mötande trafik.
 
Välkomna till Kapareskolan!
 
Ingrid Schiller   Anders Svensson rektor åk 7-9 A-D+I   rektor åk 7-9 E-H