Julbrev

En skimrande bankett i decembermörkret, där bordssilvret gnistrar ikapp med gästernas juveler. Glitter och glamour. Ytlig glans. Så skulle man kunna uppfatta en av världens mest prestigefyllda middagar – nobelmiddagen den 10 december – om det inte vore för alla de dagar, månader och år av hårt arbete och hängiven forskning som ligger bakom dessa få timmar av glättigt firande.

Alla våra elever på Kapareskolan kommer inte att bli nobelpristagare, kanske inte en enda. Det är inte det viktiga! Det som har betydelse är att våra elever har högt satta mål för sin framtid och att vi, skola och hem, har högt ställda förväntningar på våra ungdomar.

From great to excellent är benämningen på Kungsbackas utvecklingsarbete som ska bidra till att vi når såväl läroplanens mål som kommunfullmäktiges mål om en skola i världsklass. Detta mål innebär inte att vi ska bli bäst i världen utan att vi ska lyckas minska gapet mellan elevernas kapacitet och det vi lyckas få dem att prestera.

Kapareskolans lärare arbetar målmedvetet för att våra elever, som i nuläget har goda resultat, ska nå ännu högre i sin måluppfyllelse. Vi har fortsatt den pedagogiska lärmiljön i blickpunkten även denna höst med syfte att fortsätta utveckla våra lärmiljöer. Värdegrunden och kunskaperär som vanligt huvudstråken i detta arbete.

Läsårets ena prioriterade område, Trygghet för alla, är grunden för en trygg och god arbetsmiljö. Detta systematiska värdegrundsarbete, som vi bedrivit under flera år på olika sätt och med olika benämningar, fortsätter och ser i höst ut att ha burit frukt. Vi har haft en ovanligt lugn och harmonisk hösttermin. Självklart innefattar detta arbete tidigare fokusområden: tolerans och förståelse, struktur, ordning och reda samt ett enträget arbete av skolans lärare, trygghetsteam och trygghetsråd.

Grunden till ett framgångsrikt lärande i alla ämnen är en god läsförmåga. Läslyftet är Kapareskolans andra prioriterade mål detta läsår. Kapareskolans  lärare deltar i Läslyftet, som är en nationell fortbildningsinsats för lärare i alla ämnen. Syftet är att öka elevernas läsförståelse och skrivförmåga genom att stärka och utveckla kvaliteten i undervisningen.

Vårt formativa arbete fortsätter med syfte att handleda eleverna i hur de ska kunna förbättra sina resultat. Ämnesintegrering är en annan del i ett viktigt arbete för att skapa en helhetssyn hos eleven. De elevledda utvecklingssamtalen bedömer vi ökar elevernas medvetenhet om och förmåga till att ta ansvar för sitt eget lärande.

Vår undervisning behöver bli bättre på att utmana eleverna, så att de lämnar sin ”bekvämlighetszon”, vill och vågar undersöka nya tankar och erfarenheter, vilket i sin tur leder till ökad förståelse och måluppfyllelse. Vi behöver bli bättre på att utmana våra elever och våra elever behöver bli bättre på att låta sig utmanas!

Värdegrunden och kunskaper genomsyrar vårt vardagsarbete. Inslag i detta arbete är höstens samarbetsdag, värdegrundsarbete på Noas Ark och värdegrundssamtal i åk 7, FN/barnkonventionsdag i oktober och Roadtrip, de gymnasiala yrkesprogrammens besök på vår skola. Vårt internationella Erasmusprojekt med syfte att skapa tolerans och förståelse och att motverka främlingsfientlighet och rasism är inne på sitt sista läsår. I höst har elever och lärare besökt Rumänien.

Nu lackar det mot jul och höstterminen är snart till ända. Vårt traditionsenliga Luciatåg spred i förra veckan ljus, sång och värme i vintermörkret. Nu stundar snart välbehövlig ledighet för oss alla och inte minst tid till härligt umgänge med familj, släkt och vänner.

Sist, men inte minst, vill vi tacka Er alla, våra fina, arbetsamma elever, vår entusiastiska och kompetenta personal och våra engagerade föräldrar för en verkligt bra hösttermin! Vi hoppas att ni, oavsett väder, ska få en gnistrande God Jul och ett glittrande Gott Nytt År!

Julavslutning.
Den traditionsenliga julavslutningen för denna termin är torsdag den 21 december. Dagen börjar kl 08.00 för åk 7, 8.40 för åk 8 och 9.20 för åk 9.

Alla klasser slutar strax innan det att bussarna går kl.10.40.

Onsdag den 20 december, alltså dagen före avslutning, ”knyter” elever och mentorer ”ihop säcken” i det att de har gemensam klasstid, reflekterar över terminen som gått samt städar skåp och sitt klassrum. Denna dag slutar kl. 12.00.

Start vårterminen

Skolan börjar åter tisdag den 9 januari enligt vårterminens nya schema.

Läsårstider för vårterminen 2018

Första skoldag efter jullovet       tisdag 9 januari

Lovdagar                                     måndag 12 februari – fredag 16 februari

                                                    tisdag 3 april – fredag 6 april

                                                    måndag 30 april

                                                    fredag 11 maj

Studiedagar                                fredag 9 mars, torsdag 19 april, onsdag 16 maj

 

Sista skoldag (avslutningen)        fredag 15 juni

Första skoldag ht 2018                 måndag 20 augusti

Tider för Kapareskolans Föräldraförening

Under våren 2018 har vi fastställt följande datum för våra möten i Kapareskolans Föräldraförening: tisdag 27 februari och tisdag 17 april 18.30 i skolans Café.

 

VI ÖNSKAR ER ALLA EN RIKTIGT GOD JUL

OCH ETT GOTT NYTT ÅR!

 

Ingrid Schiller                                                Anders Svensson

Rektor åk 7-9 A-D                                         Rektor åk 7-9 E-H