Skolavslutning

Den traditionsenliga sommaravslutningen för denna termin är torsdag den 13 juni. Åk 7 börjar kl 08.00 och slutar kl 10.15. Bussar går hem kl 10.20. Åk 8 börjar kl 08.00 och slutar kl 10.15. Bussar går hem kl 10.20. Åk 9 börjar enligt överenskommelsemed respektive mentorer och efter avslutning i aulan kl 10.25 stiger de iland från skeppet Kapareskolan efter tre års seglats. Ilandstigningen börjar kl 11.10 och sker i ordningen 9G-9E-9D-9C-9A.

Eufori – en känsla av lättviktig lycka likt en färgglad ballong som stiger mot en knallblå sommarhimmel, det är den glädje vi hoppas att våra elever känner när de nu inom kort går på ledighet. En följdriktig fråga till denna önskan är: När uppnår man då ett sådant glädjerus? 

Skolans största utmaning i allmänhet och Kapareskolans i synnerhet är att minska gapet mellan elevernas kapacitet och det vi lyckas få dem att prestera, kort sagt målet för Kungsbackas utvecklingsarbete From great to excellent

För våra lärare, ja för hela vår personal, gäller det att träna våra elever att tänka långsiktigt, att inte ge upp så snart det tar emot, att spänna bågen högre och kämpa för en belöning som ligger lite framåt i tiden. Det kan vara en utmaning i en tid som på sociala medier ger våra ungdomar blixtsnabba kickar i form av omedelbar bekräftelse. Vår bedömning är att Kapareskolan har stora möjligheter att hjälpa och stödja våra elever att nå ännu högre då det gäller måluppfyllelse. 

Under flera år har vi systematiskt arbetat med Värdegrunden , läroplanens ena grundpelare. Vi ser att detta värdegrundsarbete med fokus på en trygg arbetsmiljö och god studiero har gett frukt. Vi har höga siffror på vår lokala trygghetsenkät gällande dessa områden. Under många år har vi arbetat med tolerans och förståelse, struktur, ordning och reda, trygghetsråd och trygghetsteam med nolltolerans mot kränkande behandling. Läsårets värdegrundssamtal i åk 7, samarbetsdagar på Noahs ark, FN/barnrättsdagar, vår skolsköterskas veckoliga utskick gällande nätetikett och inte minst det ständigt pågående arbetet inom varje klass på mentorssamlingar och i den dagliga undervisningen har bidragit till det lugn vi generellt upplevt detta läsår. Ja, de två senaste läsåren har i stort sett varit utan allvarligare incidenter. Våra elever tycker att det nästan är tråkigt lugnt på skolan. Detta tar vi vuxna som ett gott betyg! Vi vill också tillägga att vi ofta får beröm för våra elever, vars trevliga och artiga bemötande uppskattas av besökare inom skolans väggar och vid studiebesök o dy utanför skolan. 

Då det gäller läroplanens andra grundpelare, Kunskaper, står vi som sagt inför utmaningar. Kapareskolan har en god måluppfyllelse, men vi skulle kunna nå högre. Vi kommer nästa läsår att fortsätta på inslagen väg med kollegialt arbete som första prioriterade mål och då utveckla arbetet med extra anpassningar. Kan vi hjälpa våra elever, oavsett vilken nivå de befinner sig på med ledstänger att hålla sig i för att ta sig högre, är mycket vunnet. Att anpassa undervisningen till varje elevs behov och förkunskaper är viktigt om än utmanande. Här kan kollegial samverkan ha god effekt.

Läsning kommer att vara vårt andra prioriterade mål. Kapareskolan genomförde Läslyftet för något år sedan och nu är det dags att på nytt lyfta vikten med läsning – ett område som samtliga skolans arbetslag vill arbeta med. 

Då det gäller matematik utökas timplanen med start i åk 7. Skolan har under läsåret deltagit i såväl PIA som TIMMS. Nu kan vi med stolthet meddela att Kapareskolan tillsammans med Hovåsskolan har blivit utvald att delta i ett projekt med praktiknära forskning ” AI och digital matematik – nya förutsättningar för undervisning och lärande” – ett projekt i samarbete med Göteborgs universitet. Spännande! Målet är att förändra matematikundervisningen med hjälp av kollegialt lärande och stöd av ett modernt, digitalt läromedel, där artificiell intelligens, AI, är en del. Projektet i tätt samarbete med universitetet ska pågå i två år.

Idrottsliga och kulturella aktiviteter har legat som en varp i väven även detta läsår. Pulshöjande aktivitet i samband med nationella proven är en uppskattad uppvärmning, Aranäs estetiska program presenterade sina musikaliska favoriter i ” Come along” för våra elever i åk 8, Elevens val har bjudit på ett smörgåsbord av uppskattade fördjupningsområden inom de flesta ämnen, skolans offentliga miljö har även detta läsår förskönats av bildens och slöjdens fina arbeten och nu ser vi fram emot att skolans populära kör traditionsenligt avslutar läsåret i aulan. 

Nu stundar sommarledigheten vi alla ser fram emot. För att knyta ihop detta sommarbrev och svara på den inledande frågan, önskar och hoppas vi att våra elever var och en utifrån sin position har utmanats inom sin komfortzon och ”gett järnet”, då det är då man säkrast uppnår ett lyckorus, en känsla av eufori! 

Så vill vi till sist tacka er alla för ännu ett fint läsår och önska en härlig och förhoppningsvis varm och solig sommar, innan vi tar tag i ett nytt, spännande och utmanande läsår 2019/2020!

 

                                                  

                                   PRAKTISK INFORMATION

Sommaravslutning.

Den traditionsenliga sommaravslutningen för denna termin är torsdag den 13 juni.  

Åk 7 börjar kl 08.00 och slutar kl 10.15. Bussar går hem kl 10.20.

Åk 8 börjar kl 08.00 och slutar kl 10.15. Bussar går hem kl 10.20.

Åk 9 börjar enligt överenskommelsemed respektive mentorer och efter avslutning i aulan kl 10.25 stiger de iland från skeppet Kapareskolan efter tre års seglats. Ilandstigningen börjar kl 11.10 och sker i ordningen 9G-9E-9D-9C-9A. 

Start höstterminen

Skolan börjar åter måndag den 19 augusti kl 09.30 för åk 8 och åk 9. Våra nya åk 7 kommer att få ett brev hemskickat inför skolstarten. 

Läsårstider för höstterminen 2019

Första skoldag efter sommarlovet  måndag 19 augusti

Lovdagar                                     måndag 28 oktober – fredag 1 november, v 44                                                 

Studiedag                                     fredag 20 september                    

Sista skoldag (avslutningen)        fredag 20 december

Första skoldag vt 2018                tisdag 7 januari                                                                

Tider för Kapareskolans Föräldraförening

Under hösten 2019 har vi fastställt följande datum för våra möten i Kapareskolans Föräldraförening: tisdag 17 septemberoch tisdag 17 novemberkl. 18.30 i Kapare- skolans Café. 

VI ÖNSKAR ER ALLA EN RIKTIGT HÄRLIG SOMMAR!

 

Ingrid Schiller                                       Anders Svensson

Rektor åk 7-9 A-D                                Rektor åk 7-9 E-H