Barn- och elevhälsa

Arbete med barn- och elevhälsa är en del av förskolan och skolans lärandeuppdrag. Alla som arbetar i förskola och skola ansvarar för att barn och elever trivs, mår bra och är trygga.

Elevhälsoteam på Kapareskolan

På Kapareskolan finns ett elevhälsoteam som tillsammans handleder och stödjer den pedagogiska verksamheten. I elevhälsoteamet ingår skolsköterska, psykolog, kurator och specialpedagoger. Teamet leds av rektor.

Du hittar kontaktuppgifter till elevhälsoteamet under vår kontaktsida.

Skolsköterska och skolläkare

På Kapareskolan har vi skolsköterskan, Eva Ingerslev Nilsson. Eva arbetar på skolan
måndag - fredag. Vi har tillgång till skolläkare som bokas av skolsköterskan vid behov.

Via länken nedan hittar du information om hur skolsköterkan arbetar, regelbundna hälsobesök och vaccinationer.

Mer information om elevhälsa och stöd i grundskolan

Trygghetsteam

Skolans trygghetsteam består av:
Martin Rydell
Ida Wennström
Charlotte Strömberg
Eva Ingerslev Nilsson
Lotta Liljered

Trygghetsteamet arbetar på uppdrag av rektor. Vi arbetar förebyggande enligt likabehandlingsplanen.