Bibliotek

Onsala bibliotek är inrymt i Kapareskolan på Håkullavägen. Direktentrén ligger på huvudbyggnadens baksida. Biblioteket är både skolbibliotek för elever och personal på Kapareskolan, och folkbibliotek för Onsalaborna.

Som skolbibliotek har vi extra öppet för eleverna, vi hjälper till att skaffa litteratur i olika sammanhang, och information via böcker och databaser. Det vi inte har själva lånar vi från övriga bibliotek i kommunen. 

Du som är dyslektiker eller har någon annan form av läshinder har rätt att använda talböcker. På biblioteket får du hjälp att komma igång med ”egen nedladdning” från Legimus. Mer information finns på www.legimus.se

Det är samma lånekort till skolbiblioteket som till folkbiblioteken i Kungsbacka kommun. Följ instruktionerna under länken nedan för att skaffa lånekort. https://bibliotek.kungsbacka.se/web/arena/protected/bibliotekskort

På bibliotekens hemsida https://bibliotek.kungsbacka.se/web/arena/protected/bibliotekskort finns tips på böcker, musik och film. Du kan också se vilka program som är på gång på de olika biblioteken.

Med ditt lånekort kan du även låna e-böcker och e-ljudböcker, reservera böcker, se vad du har lånat och låna om själv. 

Öppettider:
Skolans tider gäller ej vid lov, mm.

september – maj
Måndagar skolan 10-15             allmänheten 16-20
Tisdagar                                     allmänheten 12-20
Onsdagar                                    allmänheten 12-16
Torsdagar skolan 11-12             allmänheten 12-20
Lördagar                                    allmänheten 10-14 

1-13 juni + 16-31augusti
Som ovan men ej lördag 

14 juni – 15 augusti
Tisdagar                                    allmänheten 15-19
Torsdagar                                  allmänheten 15-19

 

Onsala bibliotek, Kapareskolan
Håkullavägen 43
439 30 Onsala

Telefon: 0300-838020
E-post: bibliotek.onsala@kungsbacka.se