Bibliotek

Onsala bibliotek är inrymt i Kapareskolan på Håkullavägen. Direktentrén ligger på huvudbyggnadens baksida. Biblioteket är både skolbibliotek för elever och personal på Kapareskolan, och folkbibliotek för Onsalaborna.

Som skolbibliotek hjälper vi till att skaffa litteratur i olika sammanhang, och information via böcker och databaser. Det vi inte har själva lånar vi från övriga bibliotek i kommunen.

Du som är dyslektiker eller har någon annan form av läshinder har rätt att använda talböcker. På biblioteket får du hjälp att komma igång med ”egen nedladdning” från Legimus, eller att låna talböcker på CD eller mp3. Mer information finns på www.legimus.se.

Det är samma lånekort till skolbiblioteket som till folkbiblioteken i Kungsbacka kommun.

Direktlänk till förbindelsekort (för att skaffa lånekort om man är under 18 år).

Låneregler:
http://bibliotek.kungsbacka.se/web/arena/att-lana

Öppettider:
Skolans tider gäller ej vid lov, mm.

september – maj

Måndagar     skolan 11-16     allmänheten 16-20
Tisdagar       skolan 11-12     allmänheten 12-20
Onsdagar                               allmänheten  12-16
Torsdagar     skolan 11-12    allmänheten   12-20
Lördagar                                allmänheten  10-14

Juni-augusti

Måndagar    skolan 11-14
Tisdagar      skolan 11-14     allmänheten   15-19
Onsdagar     skolan 11-14
Torsdagar    skolan 11-14     allmänheten   15-19

På bibliotekens hemsida finns tips på böcker, musik och film. Du kan också se vilka program  som är på gång på de olika biblioteken.

Har du ett särskilt användarnamn på hemsidan kan du även låna e-böcker, reservera böcker, se vad du har lånat och låna om själv.

http://bibliotek.kungsbacka.se/web/arena

Adress:
Kapareskolan
Håkullavägen 43
439 30 Onsala
Telefon: 0300-83-57-30
E-post: onsala.bibliotek@kungsbacka.se