Elevens val

Välkomna till Kapareskolans elevens val.

Läsåret 2018/2019 har en förändring skett vad gäller elevens val jämfört med tidigare. Nytt är att elevens val läses koncentrerat tre dagar i slutet av respektive termin. Dessa dagar kommer det finnas en rad olika alternativ av ämnen att välja mellan. Utöver detta erbjuds såväl fotboll såsom, nytt för läsåret 2018/2019, innebandy som valbara alternativ inom ramen för elevens val. De läses båda jämnt fördelat över läsåret.

Mer information kommer.

 

Vid frågor kontakta:

Jens Alderblad
0300-835702
jens.alderblad@kungsbacka.se
Tf Rektor Kapareskolan E-H