Elevens val

Välkomna till Kapareskolans elevens val.

Läsåret 2021/2022 har en förändring skett vad gäller elevens val jämfört med tidigare. Nytt är att elevens val läses koncentrerat tre dagar i slutet av respektive termin. Dessa dagar kommer det finnas en rad olika alternativ av ämnen att välja mellan. Utöver detta erbjuds såväl fotboll och innebandy som valbara alternativ inom ramen för elevens val. De läses båda jämnt fördelat över läsåret.

Mer information kommer.

 

Vid frågor kontakta:

Carl-Daniel Cregård
0300-835701
carl-daniel.cregard@kungsbacka.se
Rektor Kapareskolan A-D+I