Kollaskolan är en skola för alla!

Kollaskolan tillhör pedagogiskt område Söder och ligger i det nya stora bostadsområdet Kolla Parkstad och är en F-9-skola och rymmer 725 elever. Från och med år 2017 har vi elever från förskoleklass till årskurs 9. Skolan är byggd utifrån en verksamhetsidé som beskriver arbetsro, trygghet samt inkludering som är viktiga ord för en god lärandemiljö.

Kontakta gärna

Kollaskolan expedition 
kollaskolan@kungsbacka.se 

Grundskolan år F-6
0300-83 44 68 

Grundsärskolan år 1-6
0300-83 44 68

Grundskolan år 7-9
0300-83 77 37

Grundsärskolan år 7-9
0300-83 77 37 

Fler kontaktuppgifter