Inflytande

Elever och föräldrar ska få vara med och påverka utvecklingen på vår skola.

Genom dialog och samverkan på olika nivåer skapar vi förutsättningar för detta. Skolans elever kan påverka på klassrådet, i elevråd och i skolvardagen.

Föräldrarna kan påverka genom att ta kontakt med personalen och genom att delta på föräldramöten eller föräldråd.

Att svara på våra föräldra- och elevenkäter är också ett sätt att vara med och påverka. Utvecklingssamtalen innebär möjlighet till inflytande och påverkan på det egna lärandet.