Kontakta oss

 

Askvägen 45
434 51 Kungsbacka
kollaskolan@kungsbacka.se

Skolexpedition grundskolan åk F-6 och grundsärskolan 1-6

Evalotta Moberg
0300-83 44 68
evalotta.moberg@kungsbacka.se

Rektor grundskolan åk F-3 Gul
Linda Almqvist
0300-83 54 76
linda.almqvist@kungsbacka.se

Rektor grundskolan åk F-3 Blå
Sandra Sandklef
0300-83 44 61
sandra.sandklef@kungsbacka.se

Rektor grundskola åk 4-6
Malin Johansson
0300-83 53 02
malin.e.johansson@kungsbacka.se

Rektor grundsärskolan åk 1-6
Helena Persson
0300-83 77 21
helena.m.persson@kungsbacka.se 

Besöksadress, telefon och e-post Kollaskolan åk 7-9

Gnejsvägen 41
434 51 Kungsbacka
kollaskolan@kungsbacka.se

Skolexpedition grundskola åk 7-9 och grundsärskola åk 7-9
Märta Andersson
0300-83 77 37
marta.andersson5@kungsbacka.se

Tf rektor Mats Lönn åk 7-9
Mats Lönn
0300-83 44 64
mats.lonn@kungsbacka.se

Rektor grundsärskolan åk 7-9
Mats Lönn
0300-83 44 64
mats.lonn@kungsbacka.se

Enhetschef för korttidstillsyn
Piah Nordh
0300-835141
piah.nordh@kungsbacka.se

Enhetschef

Marie Johansson
0300-83 77 81
marie.e.johansson@kungsbacka.se

Verksamhetschef

Verksamhetschef pedagogiskt område Söder
Annika Hellström
0300-83 47 71
annika.hellstrom@kungsbacka.se

Kontakt elevhälsoteamet

Skolsköterska på Kollaskolan

Skolsköterska Kollaskolan åk F-6
Catarina Reimertz
0300-83 44 66
catarina.reimertz@kungsbacka.se  

Skolsköterska Kollaskolan åk 7-9 samt grundsär åk 1-9
Katrin Berg
0300-83 77 19
katrin.berg@kungsbacka.se

Kurator

Åk F-6
Ulla-Stina Berndtsson
0300-83 77 25
ulla-stina.berndtsson@kungsbacka.se

Åk 7-9
Zandra Renholm
0300-83 77 78
zandra.renholm@kungsbacka.se

Skolpsykolog

Axel Jonasson
0300-83 77 30
axel.jonasson@kungsbacka.se

Logoped

Grundsär åk 1-9
Linda Lanebäck
0300-83 36 57
linda.laneback@kungsbacka.se

Åk f-9
Lotta Edenhammar
0300-837511
lotta.edenhammar@kungsbacka.se

Speciallärare och specialpedagog på grundskolan:

Åk F-6
Kristina Kitzing
kristina.kitzing@kungsbacka.se

Åk F-3
Katarina Ekhage
katarina.ekhage@kungsbacka.se

Åk 4-6
Carolina Bruhn
carolina.bruhn@kungsbacka.se

Åk 7-9
Ulrica Egerdal
ulrica.egerdal@kungsbacka.se

Fritidsavdelningar:

Skärgården
0300-83 44 67

Stranden
0300-83 40 12

Ängen
0300-83 51 12

Skogen
0300-83 51 11

Toppen
0300-83 55 41