Läsårstider och Kollaskolans studiedagar

I länken Lov och ledigheter

hittar du information om kommunens läsårstider och gemensamma lediga dagar.

För Kollaskolan gäller följande för läsåret 20/21

Studiedag 16 sep fritids öppet

Novemberlov v.44
Stägningsdag mån 26/10 för grundskolan fritids resten av veckan är fritids öppet.
Stägningsdag mån-tis 26-27 oktober för grundsärskolan 1-6, resten av veckan är fritids öppet.
Korttidstillsyn har stängningsdag 26-27 rsten av veckan är det öppet.

Terminens sista dag är 18 dec

Vårterminens studiedagar:
Studiedag tor 7/1 fritids är öppet.
Första skoldagen är fredagen den 8/1.
Grundsärskolan och korttidstillsyn har stägningsdag 2/2 medan grundskolan har studiedag och fritids är öppet.
Studiedag 22/3 för hela skolan, fritids öppet.
Lovdag 14/5.
Stägningsdag för grundskolan 17/5.
Stägningsdag för hela skolan 14/6.

Skolavslutningen är den 11/6.

 

Observera att de dagar då endast fritidsavdelningarna är öppna går det ingen skoltaxi.

Vid tillfällen då vi har gemensam utbildning för alla våra medarbetare, kan de elever som behöver omsorg dessa dagar få det men vi ordnar den på annat sätt än normalt. Meddela administratör Evalotta Moberg 0300-834468