Distansundervisning

I samrådet med smittskyddsläkaren har lett fram till ett beslut att pausa verksamheten på plats i skolan för de elever som tillhör Skärgården. Mellan 25 november och 1 december. Bakgrunden är att det visserligen är lite osäker kring spridningen men dock en ansamling av flera fall. Avdelningen öppnar igen 2 december.