Konsttävling

25 skolor, 48 klasser och 900 elever runt hela Sverige tävlade i en konsttävling, Weekly Art Academy, Skapa tillsammans, inspirera varandra för mellanstadieelever. Kriterierna var följande: Åk 5 tillsammans med vår bildlärare Henrietta Juhasz vann för Åk 5!!

Kriterierna var följande:

• Likheten till konstnärens verk – hur väl har eleven tolkat konstnärens stil eller teknik? 

• Konstnärlig teknik och/eller användning av material – hur har eleven använt det givna materialet? Hur har hens teknik jämfört sig med resten av de tävlande?

• Eget uttryck – har eleven endast målat av konstnärens verk, eller har hen också använt sig av egna idéer eller annan inspiration?

Motiveringen var följande:

ÅK 5: Kollaskolan Kungsbacka åk 5
Med intressant variation inom gruppens olika motiv, färg och komposition i tolkandet av Gustav Klimt har eleverna i årskurs fem på Kollaskolan visat kreativitet. De har använt konstnärens stil och själva valt olika sätt att uttrycka sig på genom den, och därmed agerat som äkta konstnärer. Vidare har de visat tekniska färdigheter på hög nivå genom vacker komposition, bra känsla för Klimts palett samt god användning av det givna materialet. Därför har de tilldelats titeln "Bästa Verk" för årskurs fem.