Träslöjd

Startuppgiften i Trä- och metallslöjd för eleverna i Grundssärskolan har detta läsår varit ”Kul på hjul”.