Om oss

På Kollaskolan finns både grundskola årskurs f-9 och grundsärskola  årskurs 1-9.

Kollaskolan har två olika skolbyggnader och en fullskalig idrottshall.

Kollaskolan f-5

På Skärgården, Stranden och Ängen går elever i grundskolan från förskoleklass till årskurs 3 och elever i de lägre årskurserna i grundsärskolan.

På Skogen/Berget går grundskoleelever i årskurs 3-5. Där går också elever i grundsärskolan.

Kollaskolan 6-9

Här går elever i grundskolan årskurserna 6-9. Här går även de äldreårseleverna för grundsärskolan.