Barn- och elevhälsa

Arbete med barn- och elevhälsa är en del av förskolan och skolans lärandeuppdrag. Alla som arbetar i förskola och skola ansvarar för att barn och elever trivs, mår bra och är trygga.

Elevhälsoteam på Kollaskolan

På Kollaskolan finns ett elevhälsoteam som tillsammans handleder och stödjer den pedagogiska verksamheten. I elevhälsoteamet ingår skolsköterska, psykolog, kurator, talpedagog, logoped och specialpedagoger. Teamet leds av rektor.

Du hittar kontaktuppgifter till elevhälsoteamet under vår kontaktsida.

Skolsköterska och skolläkare

Skolsköterska på Kollaskolan F-5 är Catarina Reimertz

Telefonnummer: 0300-83 44 66

e-postadress: catarina.reimertz@kungsbacka.se
Boka gärna besök i förväg så jag säkert kan ta emot dig

Arbetstid:

Måndagar: 7.30-17.00
Tisdagar: 7.30-16.30
Onsdagar: 7.30-17.00
Torsdagar: 7.30-15.30
Fredagar: 7.30-14.00

Skolsköterska på Kollaskolan 6-9 är Katrin Berg

Telefonnummer: 0300-83 77 19

e-postadress: katrin.berg@kungsbacka.se

Arbetstid:
Måndagar, tisdagar och torsdagar  8.00-16.30

Skolhälsovården är en fortsättning av barnavårdscentralens omsorg. Den är frivillig och kostnadsfri och jag som skolsköterska har lagstadgad tystnadsplikt.

I våra arbetsuppgifter ingår bland annat:

 • Hälsosamtal
 • Hälsokontroller (längd, vikt och syntest)
 • Vaccinationer
 • Erbjuder vid behov kontakt med skolläkare
 • Stödjande samtal
 • Hälsoundervisning för att påverka livsstilen som ex. kost och motion
 • Diskussioner i tjej- och killgrupper
 • Utför enklare sjukvårdsuppgifter
 • Ingår i skolans elevhälsoteam.
 • Samarbete med barnavårdcentralen, barnhabiliteringen, barnmottagningen, vårdcentralen, BUP och socialtjänst i samråd med elev och vårdnadhavare.
 • Samordnar hörseltest för alla 6 åringar på skolan.

Vi har tillgång till skolläkare Charlotta Busch som bokas av skolsköterskan vid behov.

Via länken nedan hittar du information om hur skolsköterkan arbetar, regelbundna hälsobesök och vaccinationer.

Mer information om elevhälsa och stöd i grundskolan och grundsärskolan

Kollaskolans ANDT plan