Fritidshem

På Kollaskolan F-3 finns det fyra fritidsavdelningar; Skärgården, Stranden, Ängen som alla har F-2 och Skogen där alla treor har ett gemensamt fritids.
På Toppen har 4-6 sitt gemensamma fritids.

Grundsärskolan har sina fritidsavdelningar i klasshemvisterna.

Kollaskolan har flera skolgårdar som inbjuder till lek.