Våra förbättringsområden

Ett systematiskt kvalitetsarbete innebär att alla som arbetar i förskolan och skolan systematiskt och kontinuerligt följer upp verksamheten samt analyserar resultaten i förhållande till de nationella målen. Med utgångspunkt från det som vi ser i våra resultat planerar och utvecklar vi vårt arbete så att alla elever når målen.

I höstas hade vi besök av Skolinspektionen. Vi fick överlag ett gott betyg. De förbättringsområden vi fick att arbeta med ser du i länkarna här nedan.

Förbättringsområden Kollaskolan F-2

Förbättringsområden grundsärskolan Kollaskolan 1-9

Förbättringsområden för Kollaskolan år 6-9