Organisation

Kollaskolan har två olika skolbyggnader och en fullskalig idrottshall.

Kollaskolan f-5

På Skärgården, Stranden och Ängen går elever i grundskolan från förskoleklass till årskurs 2 och elever i de lägre årskurserna i grundsärskolan.

På Skogen går grundskoleelever i årskurs 4. Där går också elever i grundsärskolan.

På Berget går grunskolans årskurs 3-elever och Berget f.

Kollaskolan 6-9

Här går för närvarande elever i grundskolan årskurserna 5 - 8. Till hösten 2017 kommer skolan att fyllas på med årskurs 9. Här går även de äldreårseleverna för grundsärskolan.