Studie- och yrkesvägledare

Studie- och yrkesvägledarens arbetsuppgift är att vägleda eleverna inför framtida utbildning- och yrkesval. Våra studie- och yrkesvägledare finns regelbundet på skolan och möter eleverna där. Elev och föräldrar kan också träffa studie- och yrkesvägledaren på kommunens enhet Kompetenscentrum i centrala Kungsbacka. 

Studie- och yrkesvägledare på Kollaskolan

Grundskolan

Sanna Anderssson
sanna.andersson4@kungsbacka.se
Telefon: 0700878616, 0300-834458

Grundsärskolan

Mikaela Åström 
mikaela.astrom@kungsbacka.se
Telefon: 0700815490, 0300-836228

Studie- och yrkesvägledning i Kungsbacka