Pulsidrott ger alerta elever

Kullaviksskolans pilotprojekt ger resultat

Pulsidrott Kullaviksskolan

På Kullaviksskolan har man under snart ett läsår testat extra idrott innan de teoretiska ämnena drar igång på morgonen
Det har fallit mycket väl ut.Både elever och lärare är positiva.Inlärning och koncentration har ökat och eleverna känner sig piggare , säger idrottslärarna Camilla Fjellman och Fredrik Österholm.