Om oss

Naturskönt läge

Kullaviksskolan ligger längst norrut i Kungsbacka kommun och tillhör pedagogisk område Norr. Vi är en kommunal grundskola med klasser från förskoleklass upp till årskurs 9. Kullaviksskolan ligger centralt i Kullavik med närhet både till salta bad, skogar och gröna ängar. Fyren/Lotsen, gamla Kullaviksskolan, tillhör också Kullaviksskolan den ligger i infarten till samhället.

Konstgräsplan och skateboard ramp

På skolan finns alla specialsalar så som hemkunskaps sal, trä/textil slöjdsalar med mera. Vi har också en stor idrottshall och en konstgräsplan. Nytt för i år är en skateboard ramp, naturligtvis måste man ha hjälm när man åker. Skolbiblioteket är öppet några förmiddagar i veckan speciellt för våra elever, det är även ett folkbibliotek som är öppet större delen av veckan.

Fritidshem/klubb

För de elever som behöver omsorg före och efter skolan finns fritids och fritidsklubb för de lite äldre. Fritids är i samma lokaler som skolan vilket underlättar för elever och föräldrar.

Nu blommar det i växthuset!

På Kullaviksskolan finns också ett stort växthus som är mycket uppskattat av våra elever. I växthuset odlads pelargonier tidigt på våren i alla möjliga färger och former. Längre fram på våren odlads grönsaker och blommor till vår stora vårmarknad.

Entreprenöriellt lärande på Kullaviksskolan

Skolan samverkar med omvärlden som en naturlig del av teknikundervisningen för att få eleverna att känna motivation och sammanhang. Lektor Helena Sagar är No- och Teknik lärare på högstadiet och är en av Sveriges få lektorer.

Fakta

Skolan invigdes år 2001
Elevantal: cirka  720 
Pedagoger och annan personal: cirka 100
Antal klasser: 29
Antal byggnader: 7  samt gamla Kullaviksskolan Fyren/Lotsen och idrottshallen