Bibliotek

Kullaviksskolans bibliotek är både ett folk- och skolbibliotek. Skolbiblioteket följer skolans terminer och är öppet ett par förmiddag i veckan.

Skolbiblioteket hjälper bland annat till med:

  • lästips och inspiration för elever och personal
  • plockar fram böcker till klasser i olika läsnivåer och genrer eller faktaböcker på ett tema
  • introduktion i informationssökning i biblioteket och på internet
  • hjälpmedel för elever med lässvårigheter
  • att vara samarbetspartner i olika projekt, läsning eller i olika ämnen.

Mer information och skol- och folkbibliotek.

Nina Palm bibliotekarie
Johan Ringström bibliotekarie
tel 0300-83 60 15
e-post: kullaviks.bibliotek@kungsbacka.se