Bild på barnteckningar

Förskoleklass

Lek och träning av elevernas sociala kompetens genomsyrar alla aktiviteter i vår verksamhet.

Utbildningen skall utgå från en helhetssyn på eleven och elevens behov. Förskoleklassen ska främja allsidiga kontakter och social gemenskap. I förskoleklassen ingår lek och skapande som väsentliga delar i det aktiva lärandet. Syftet med förskoleklassen är att skapa en brygga mellan förskola och skola. Det är kominationen av förskolans och grundskolans arbetssätt och metodik som ger förskoleklassen dess identitet. 

I länken nedan kan du läsa mer om förskoleklassens arbete på Kullaviksskolan.

Mer om förskoleklass