Fritidshem

För de elever som behöver omsorg före och efter skolan finns fritids och fritidsklubb för de lite äldre. Fritids är i samma lokaler som skolan vilket underlättar för elever och föräldrar.

Lust och kreativitet

Vi vill skapa lust och nyfikenhet hos barnen så de får möjlighet att prova på olika aktiviteter såväl inne som ute. Fritiden skall vara barnens egen tid i samspel med andra barn och pedagoger. I detta samspel blir en av de viktigaste uppgifterna att fånga upp barnens intresse och idéer och utifrån det hjälpa och utmana dem i deras kreativitet och lärande. 

Trygghet

Fritidshemmen startar sitt läsår i augusti. Vi har under de första veckorna inskolning för våra nya elever. Det är viktigt för oss att lägga grunden till en trygg start och att barnen känner sig välkomna och trygga i vår verksamhet. Under de första veckorna arbetar vi med att lära känna varandera och vår grupp.

I foldern nedan kan du läsa mer om Kullaviksskolans fritidshem

Kullaviksskolans fritidshem (under uppdatering)