Våra förbättringsområden

Kullaviksskolan uppvisar goda resultat på alla områden, för att ytterligare förbättra resultatet har vi valt att arbeta med följande fokusområden.
  • Att våra barn och elever utvecklar en upplevelse av ökat inflytande, som leder till delaktighet, motivation, ökad självkänsla och bättre resultat.

Vi behöver också arbeta med elevernas upplevelse av bemötande. Åtgärder för förbättringar handlar om att kontinuerligt fånga upp elevernas upplevelser och ständigt arbeta med värdegrundsfrågor och bemötande.