Organisation

Kullaviksskolan är en kommunal grundskola med årskurserna F-9. Kullaviksskolan ingår i pedagogiskt område Norr. 

Rektorer och förskolechef

På Kullaviksskolan arbetar tre rektorer med olika ansvarsområden. Ansvarsområderna är uppdelade i årskurs F-3, årskurs 4-6 och årskurs 7-9. På skolan finns också en förskolechef som arbetar mot Sandlyckansförskola, Kyviksängsförskola och Spårhagaförskola.

En viktig ambition för ledningsgruppen är att ha ett nära samarbete för att driva och utveckla verksamhete i ett 1 till 16 års perspektiv.

Skolenheter på Kullaviksskolan

Kullaviksskolan är indelad i tre skolenheter. Kullaviksskoan F-3, Kullaviksskolan 4-6 och Kullaviksskolan 7-9.

Till Kullaviksskolan F-3 tillhör klasserna 1-3 och förskoleklasser med fritidshem och ansvarig rektor är Niklas Nyqvist.

Till Kullaviksskalan 4-6 tillhör årskurserna 4-6 med fritidshem och ansvarig rektor är Monica Floback.

Till Kullaviksskolan 7-9 tillhör klasserna 7-9 och ansvarig rektor är Monica Floback.

På sidan kontakta oss finns samtliga kontaktuppgifter och besöksadress till oss på skolan.

Pedagogiska enheter

Från och med 1 maj 2014 är verksamheten för förskola och grundskolans ansvarsområde barn/elever 1-16 år indelas i 3 geografiskt sammanhållna enheter Norr, Centrum och Söder. Vi tillhör Norr och vår verksamhetschef Tommy Korsell.

Norr

Omfattar för- och grundskolor i områdena Kullavik, Särö, Malevik, Onsala, Torås, Furulid.

Verksamhetschef Tommy Korsell
Tel 0300-83 57 41
e-post tommy.korsell@kungsbacka.se

Centrum

Verksamhetschef Maria Eriksson
tel 0300- 83 36 80
e-post maia.eriksson@kungsbacka.se

Omfattar

•För- och grundskolor i områdena Älvsåker, Hede, Varla, Hålabäck.
•Förvaltningens enhet för pedagogisk omsorg inklusive öppen förskola,
•Särskolegrupper samt korttidstillsyn för skolungdom över 12 år enligt LSS

Söder

Verksamhetschef Annika Hellström
tel 0300-83 47 71
e-post annika.hellstrom@kungsbacka.se

Omfattar förskolor och grundskolor i områdena Fjärås, Gällinge, Åsa och Frillesås.

 

Förvaltning för Förskola & Grundskola