Synpunkter och klagomål

Att få synpunkter på vårt arbete hjälper oss att utveckla förskolan och skolan. Vi vill därför gärna att du kontaktar oss om du har klagomål eller synpunkter på det som händer i skolan. Du kan alltid vända dig till mentor eller klassföreståndare, du kan också alltid kontakta er rektor

Mer information om hur vi i Kungsbacka kommunala skolor arbetar med synpunkter och klagomål hittar du via länken nedan. På skolinspektionens hemsida finns god information om skolans ansvar för hur eleven ska få en bra utbildning och känna sig trygg i skolan. 

Synpunter och klagomål

Skolinspektionens vägledning för elever