Nova Montessoriskola

Nova Montessoriskola är en skola för barn från 1 år upp till årskurs 9. Skolan ligger i centrala Kungsbacka. Mer information finns på egen hemsida:

Nova Montessoriskola